Sindicatul Politistilor si Personalului Contractual din Baza de Reparatii Nave Braila
Emblema finala sind 1.bmp Nava.bmp Baza.jpg
HomePagina de "RELAXARE"PrezentareStatutul S.P.P.C.dinB.R.N.Statutul S.P.P.C.dinB.R.N. pg.2Statutul S.P.P.C.dinB.R.N. pg.3Statutul S.P.P.C.dinB.R.N. pg.4Comitetul ExecutivPresedinteVicepresedinteVicepresedinteTrezorierSecretarMembruMembruModel adeziuneModel de retragereGalerie fotoActivitateActiuni in instantaActiuni sindicaleLegislatieLegiO.G.-uri si H.G.-uriOrdine ale ministrului M.A.I.Contracte, acorduri si regulamenteConventii intrnationalePregatire profesionalaPregatire specialitate MARINAComisiiComisia juridicaModel cerere asistare in coisiile de disciplinaModel cerere asistenta juridicaComsia socialaModele cereri de ajutoareComisia de cenzoriBilantContact
legal_sm.jpg a-crescut-numarul-botosanenilor-care-isi-cheama-sefii-in-instanta_29675552.jpg
Comisia juridică de disciplină şi resurse umane, a luat fiinţă prin hotărârea de modificare a statutului de către Adunarea Generală. Astfel îm conformitate cu art.34 al prezentului statut are ca principal scop apărarea drepturilor membrilor de sindicat, studierea actelor normative, redactarea Contractului Colectiv de Muncă pentru civili, analiza Acordului Cadru şi propunerea de modificări Federaţiei din care face parte la negocierile Acordului Cadru, arbitrează neânţelegerile între membrii de sindicat.
Comisia este formată din 3 membri ( un preşedinte şi doi membri), în conformitate cu art.33 din statut.
COMPONENTA
PREŞEDINTE
DĂNILĂ VALENTIN SANDI

Mun. Brăila, Jud.Brăila
Telefon: 0745233014
danila_valentin35@yahoo.com
MEMBRU
PETRE FLORIN
Mun. Brăila, Jud.Brăila
Telefon: 0745323243
E-mail: florin_petre03@yahoo.com
METODOLOGIE ACORDARE ASISTENTA JURIDICA
Asistenţa juridică se acordă membrilor de sindicat in baza prevederilor art.6 lit.a) si g) si art.34 lit.d) si e) din Statutul S.P.P.C. din B.R.N. Braila ,art. 28 alin. (1) din Legea nr. 62/2011 - Legea dialogului social cu respectarea procedurii expuse mai jos.
Asistenţă juridică pentru cazurile în care sunt încălcate drepturile membrilor, participarea activă a acestora la activitatea sindicală, aplicarea de sancţiuni disciplinare, precum şi în cazuri de abuzuri săvârşite de către angajator împotriva angajatului, poate consta în;
• angajarea unui apărător ales (avocat);
• asigurarea asistentei juridice in fata consiliilor de disciplina de catre seful Comisiei Juridice sau a unui memmbru desemnat din Comisia juridica.
Cazuri în care se acordă asistenţă juridică:
- savarsirea de fapte de serviciu sau in legatura cu serviciu, cand impotriva politistului sau personalului civil s-a depus plangere de o terta persoana
- încălcarea drepturilor membrilor de sindicat, ce decurg din legislaţia muncii, Statutul poliţistului şi a actelor normative date în aplicarea acestuia, ordinele şi dispoziţiile interne, acordurile privind relaţiile de serviciu ale funcţionarilor publici cu statut special, contractele colective de muncă şi contractele individuale de muncă pentru personalul contractual;
- aplicarea de sancţiuni disciplinare, calificative anuale, care sunt considerate neîntemeiate şi sunt contestate la instanţele judecătoreşti;
- abuzuri săvârşite de către organele de conducere ale instituţiei împotriva angajaţilor.
Acordarea de asistenta juridica se acorda numai in situatia in care la data incalcarii drepturilor, aplicarea sanctiunii sau savarsirea altor abuzuri, persoana in cauza era membru de sindicat.
Când se constată încălcarea generală a drepturilor membrilor de sindicat, apărarea acestora în faţa instanţelor judecătoreşti, organelor de jurisdicţie sau altor instituţii sau autorităţi ale statului, se face, prin seful Comisiei Juridice sau printr-uavocat.
În cazul angajării unui apărător, încheierea contractului de asistenţă juridică se va efectua prin negociere cu avocatul, în prezenţa reprezentanţilor Comitetului Executiv sau a unui membru de sindicat, împuternicit prin decizia scrisă a Comitetului Executiv.
Orice solicitare aprobată de catre presedintele S.P.P.C. din B.R.N va fi transmisă în scris la Comitetul Executiv.
Cuantumul onorariului negociat cu apărătorul poate fi de cel mult 1000 RON.
Pentru cauze complexe, care necesită un volum mare de muncă şi deplasări în teritoriu din partea apărătorului, cuantumul onorariului poate fi negociat pentru sume mai mari, care să nu depăşească 2.000 RON, cu avizul trezorierului şi a comisiilor de specialitate şi aprobarea preşedintelui S.P.P.C. din B.R.N. BRAILA
În toate cauzele, apărătorul ales al membrului va solicita cheltuieli de judecată, în vederea recuperării sumelor achitate de către sindicat.
Prin cererea în care se solicită angajarea unui apărător, persoana va preciza că se obligă să returneze suma acordată de către sindicat, în cazul în care hotărârea instanţei este favorabilă acestuia, având obligaţia de a depune Hotărârea instanţei rămasă definitivă şi irevocabilă la Comitetul Executiv care a încheiat contractul de asistenţă juridică şi de a urmări recuperarea sumei prevăzută în hotărâre cu titlul de cheltuieli de judecată.
În situaţia în care instanţa a pronunţat o hotărâre favorabilă membrului de sindicat şi nu s-au solicitat cheltuieli de judecată, suma achitată de către sindicat, reprezentând onorariu de avocat, va fi recuperată de la membrul în cauză, sau se deschide o actiune distincta pentru recuperarea sumei.

Art.1 Comisia juridică, de disciplină şi resurse umane, are următoarele atribuţii:
a) redactează modificrile de statut în caz de schimbare a componenţei Comitetului Executiv sau când alte situaţii impun acest lucru;
b) verifică ca membrii Comitetului Executiv să nu se afle în situaţia de incompatibilitate cu aceste funcţii;
c) verifică legalitatea deciziilor comitetului executiv şi măsurilor de aplicare;
d) verifică cererile de asistenţă juridică din partea membrilor de sindicat în cazurile în care constată ca drepturile acestora au fost încălcate prin abuzuri, acte ilegale sau netemeinice şi în litigii de muncă;
e) asigură la cerere asistenţă membrilor sindicatului cercetaţi disciplinar;
f) redactează Contractul Colectiv de Muncă a personalului contractual şi Acordul Privind Raporturile de Serviciu al poliţiştilor şi îl prezintă Comitetului Executiv;
g) iniţiaza acţiuni în instanţă pentru aprarea drepturilor legitime, membrilor de sindicat încălcate, în legătură cu serviciul;
h) are rol de arbitru între membrii de sindicat aflaţi în conflict de muncă, având obligaţia să depună toate diligenţele pentru rezolvarea situaţiei în favoarea celor mai numeroşi;
i) îndeplineşte alte atribuţii specifice conform legislaţiei în domeniu.

Art.2 Şeful Comisiei Juridice are urmtoarele atribuţii:
a) Iniţiaza modificarea statutului sindicatului când situaţiile de ordin legislativ sau de alt natura o impun;
b) Întruneşte comisia pentru validarea membrilor din Comitetul Executiv, dupa verificarea acestora pentru a nu se afla în stare de incompatibilitate;
c) Întruneşte comisia pentru verificarea legalitaţii hotrârilor Comitetului Executiv;
d) Întruneşte comisia ori de câte ori este necesar pentru verificarea cererilor de asistenţa juridica din partea membrilor de sindicat ;
e) Asista membrii de sindicat în cercetarile disciplinare la cererea acestora sau din motive temeinice, deleaga un membru a comisiei pentru a asigura asistenţa;
f) Reprezinta interesele membrilor de sindicat în instanţa în domeniul conflictelor de munca;
g) Arbitreaza membrii de sindicat în situaţia în care între aceştia apar conflicte de munca;
h) Întruneşte comisia, o data pe sptmâna, pentru a lua la cunoştinţa de apariţiile actelor normative din acea sptmâna în Monitorul Oficial;
i) Sesizeaza conducerea unitaţii de aplicarea unor acte normative defectuoase prin care se adduce atingere intereselor membrilor de sindicat.

Art.3 Membrii Comisiei Juridice au urmtoarele atribuţii:
a) Analizeaza modificarile de statut propuse de preşedintele Comisiei juridice;
b) Analizeaza situaţiile de incompatibilitate în care se pot afla membrii Comitetului Executiv;
c) Analizeaza şi decid asupra legalitţii hotrârilor Comitetului executive;
d) Analizeaz şi decid asupra moduli de asigurare a asistenţei juridice a membrilor de sindicat la cerinţa acestora;
e) Participa la analiza ultimelor acte normative aprute în Monitorul Oficial, în aceea sptmâna.
ATRIBUTIILE COMISIEI JURIDICE