Sindicatul Politistilor si Personalului Contractual din Baza de Reparatii Nave Braila
Emblema finala sind 1.bmp Nava.bmp Baza.jpg
HomePagina de "RELAXARE"PrezentareStatutul S.P.P.C.dinB.R.N.Statutul S.P.P.C.dinB.R.N. pg.2Statutul S.P.P.C.dinB.R.N. pg.3Statutul S.P.P.C.dinB.R.N. pg.4Comitetul ExecutivPresedinteVicepresedinteVicepresedinteTrezorierSecretarMembruMembruModel adeziuneModel de retragereGalerie fotoActivitateActiuni in instantaActiuni sindicaleLegislatieLegiO.G.-uri si H.G.-uriOrdine ale ministrului M.A.I.Contracte, acorduri si regulamenteConventii intrnationalePregatire profesionalaPregatire specialitate MARINAComisiiComisia juridicaModel cerere asistare in coisiile de disciplinaModel cerere asistenta juridicaComsia socialaModele cereri de ajutoareComisia de cenzoriBilantContact
COMISIA
SOCIALA
METODOLOGIE ACORDARE AJUTOARE ; ATRIBUTIILE COMISIEI SOCIALE ; MODEL CERERI DE AJUITOARE
social-networking-625x450.jpg social.jpg
Comisia pentru probleme sociale, cultural sportive şi de recreere, a luat fiinţă prin hotărârea de modificare a statutului de către Adunarea Generală. Astfel îm conformitate cu art.36 al prezentului statut are ca principal scop ( in constructie).
Comisia este formată din 3 membri ( un preşedinte şi doi membri), în conformitate cu art.34 din statut.
COMPONENTA
PREŞEDINTE
ILINOIU COSTEL IONEL

Mun. Brăila, Jud.Brăila
Telefon: 0745233014

MEMBRU
ENACHE CĂTĂLIN
Mun. Brăila, Jud.Brăila
Telefon: 0760230641
E-mail: mady_0319@yahoo.com
MEMBRU
ANTON IONEL CRISTIAN
Mun. Brăila, Jud.Brăila
Telefon: 0745254900
E-mail: antoncristi77@yahoo.com
METODOLOGIE ACORDARE AJUTOARE
Art. 1 - Pentru îndeplinirea caracterului social, organizaţia poate sprijini şi acorda membrilor săi ajutoare, astfel:
a) ajutor pentru cheltuieli de înmormântare;
b) ajutor pentru cazuri de îmbolnăvire grave pentru care C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. nu acordă ajutor sau nu compensează tratamentul;
c) ajutor pentru cazuri de vtmare corporal grav suferit în timpul şi ca urmare a îndepliniri atribuţiilor de serviciu;
d) ajutor naştere copil;
e) alte tipuri de ajutoare.
Art. 2 - Ajutorul pentru cheltuieli de înmormântare se poate acorda membrilor de sindicat şi membrilor de familie ai acestora.
Documentele necesare acordării acestui tip de ajutor umanitar sunt:
• cererea scrisă a membrului de sindicat sau a unuia din membrii de familie, care să cuprindă contul IBAN şi filiala băncii unde se solicită virarea sumei respective;
• copie certificatului de deces;
• copie certificat de căsătorie, în cazul solicitării de ajutoare pentru soţ/soţie;
• copie certificat de naştere pentru copilul sau printele poliţistului decedat;
• copia CI. a membrului de sindicat sau al persoanei care ridică ajutorul.
Documentele menţionate se supun aprobării Comitetului Executiv şi se aprobă de preşedintele S.P.P.C. din B.R.N.
Cuantumul acestui tip de ajutor este în sumă de 1000 RON pentru membru de sindicat şi 350 RON pentru printe, soţie sau copil.
Art. 3 Acordarea ajutorului în caz de vtmare corporal grav a membrilor de sindicat aflaţi în timpul serviciului sau îmbolnvire grav a membrilor de sindicat, soţ/ soţie şi copii se face pe baza urmtoarelor documente:
• cererea scrisă a membrului de sindicat sau a unuia din membrii de familie, care să cuprindă contul IBAN şi filiala băncii unde se solicită virarea sumei respective;
• certificat medical din care s rezulte diagnosticul, nr. De zile de spitalizare şi tratament;
• documente din care s rezulte cheltuieli efectuate pentru spitalizare sau achiziţia de medicamente;
• copia CI. a membrului de sindicat sau al persoanei care ridică ajutorul.
Cuantumul ajutoarelor ce se poate acorda nu poate depşi 3000 de RON şi se va face în condiţiile stabilite de Colegiul director al fundaţiei Sf. Nicolae”.
Art.4 Acordarea ajutorului pentru naştere copil se va face pe baza urmtoarelor documente:
• cererea scrisă a membrului de sindicat sau a unuia din membrii de familie, care să cuprindă contul IBAN şi filiala băncii unde se solicită virarea sumei respective;
• copie a certificatului de naştere a copilului;
• copia CI. a membrului de sindicat sau al persoanei care ridică ajutorul.
Cuantumul acestui tip de ajutor este în sum fix de 200 de RON pentru fiecare copil nscut.
Art.5 Prin alte tipuri de ajutoare se înţelege, ajutoare pentru calamnitţi naturale, dezastre sau alte situaţii neprevzute.