Sindicatul Politistilor si Personalului Contractual din Baza de Reparatii Nave Braila
Emblema finala sind 1.bmp Nava.bmp Baza.jpg
HomePagina de "RELAXARE"PrezentareStatutul S.P.P.C.dinB.R.N.Statutul S.P.P.C.dinB.R.N. pg.2Statutul S.P.P.C.dinB.R.N. pg.3Statutul S.P.P.C.dinB.R.N. pg.4Comitetul ExecutivPresedinteVicepresedinteVicepresedinteTrezorierSecretarMembruMembruModel adeziuneModel de retragereGalerie fotoActivitateActiuni in instantaActiuni sindicaleLegislatieLegiO.G.-uri si H.G.-uriOrdine ale ministrului M.A.I.Contracte, acorduri si regulamenteConventii intrnationalePregatire profesionalaPregatire specialitate MARINAComisiiComisia juridicaModel cerere asistare in coisiile de disciplinaModel cerere asistenta juridicaComsia socialaModele cereri de ajutoareComisia de cenzoriBilantContact
Emblema finala sind 1.bmp
SINDICATUL POLIŢIŞTLOR ŞI PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN BAZA DE REPARAŢII NAVE BRĂILA ____________________________________________________________ Incinta Docuri nr.1 Brăila www.sppcbrn.ro; e mail contact@sppcbrn.ro;tel:0728282620
COMITETUL EXECUTIV
Descarca documentul aici
C E R E R E pentru acordarea asistenţei juridice Nume/prenume ............................................................................ Grad profesional................................. Adresă ....................................................................................................................................................... C.N.P. Loc de muncă ......................................................................................................................................... (unitate) (secţie, compartiment) Membru S.P.P.P.C. din B.R.N. Braila din anul ............... nu am mai beneficiat/am beneficiat (motivul şi anul beneficierii) de ajutoare în calitate de membru. Solicit acordarea asistenţei juridice prin decontarea cheltuielilor reprezentând onorariul de avocat, angajat de către sindicat (ales de mine/de către sindicat), pentru următoarele motive (scurtă prezentarea datelor justificative). ............................................................................................................................................ ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ......şi anexez în copie documentele referitoare la cele prezentate (se anexează citaţia la instanţă sau parchet). Declar pe propria răspundere că mă oblig să solicit cheltuieli de judecată, conform contractului de asistenţă juridică, în cazul în care hotărârea instanţei este favorabilă, şi să retumez suma acordată de către S.P.P.C. din B.R.N. Braila , în proporţia în care a fost recuperată de la partea cu care sunt în litigiu. În situaţia în care nu voi solicita cheltuieli de judecată şi nu îmi voi îndeplini obligaţia asumată, conform prezentei cereri, sindicatul este îndreptăţit să solicite în instanţă obligarea mea la plata sumei acordate de către sindicat.
Data ......./......./ ....................
Semnatura ...........................................
Domnului preşedinte al Sindicatului Poliţiştilor şi Personalului Contractual din B.R.N. Brăila
Cererea a fost înregistrată cu nr. ................. din ......./....../...................... şi aprobată conform statutului.
A P R O B ________________________________