Pentru o experienţă completă de navigare, te rugăm să activezi JavaScript în browserul Web.
Sindicatul Politistilor si Personalului Contractual din Baza de Reparatii Nave Braila
Emblema finala sind 1.bmpNava.bmpBaza.jpg
HomePagina de "RELAXARE"PrezentareStatutul S.P.P.C.dinB.R.N.Statutul S.P.P.C.dinB.R.N. pg.2Statutul S.P.P.C.dinB.R.N. pg.3Statutul S.P.P.C.dinB.R.N. pg.4Comitetul ExecutivPresedinteVicepresedinteVicepresedinteTrezorierSecretarMembruMembruModel adeziuneModel de retragereGalerie fotoActivitateActiuni in instantaActiuni sindicaleLegislatieLegiO.G.-uri si H.G.-uriOrdine ale ministrului M.A.I.Contracte, acorduri si regulamenteConventii intrnationalePregatire profesionalaPregatire specialitate MARINAComisiiComisia juridicaModel cerere asistare in coisiile de disciplinaModel cerere asistenta juridicaComsia socialaModele cereri de ajutoareComisia de cenzoriBilantContact
C E R E R E
Subsemnatul........................................................., C.N.P............................, fiul (fiica) lui .............................. şi al ............................, născut la data de ...../....../........, în localitatea ....................................., judeţul (sectorul) ..........................., domiciliat în localitatea............................., strada..............................., nr......, bloc......., scara......, apartament ......, etaj......., judeţul (sectorul) ............................,telefon.., încadrat în funcţia de ofiţer/agent/pers.contractual/funcţionar public la Baza de Reparaţii Nave Brăila, solicit retragerea calităţii de membru al sindicatului începând cu data de ...../...../ 20____ .
Emblema finala sind 1.bmp
SINDICATUL POLIŢIŞTLOR ŞI PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN BAZA DE REPARAŢII NAVE BRĂILA
____________________________________________________________
Incinta Docuri nr.1 Brăila
www.sppcbrn.ro; e-mail contact@sppcbrn.ro;tel:0728282620
Data ......./......./ ....................
Semnatura ...........................................
Domnului preşedinte al Sindicatului Poliţiştilor şi Personalului Contractual din B.R.N. Brăila
Cererea a fost înregistrată cu nr. ................. din ......./....../...................... şi aprobată conform statutului.
A P R O B
________________________________
COMITETUL EXECUTIV
Descarca documentul aici