For the complete experience, please enable JavaScript in your browser.
Sindicatul Politistilor si Personalului Contractual din Baza de Reparatii Nave Braila
Emblema finala sind 1.bmpNava.bmpBaza.jpg
HomePagina de "RELAXARE"PrezentareStatutul S.P.P.C.dinB.R.N.Statutul S.P.P.C.dinB.R.N. pg.2Statutul S.P.P.C.dinB.R.N. pg.3Statutul S.P.P.C.dinB.R.N. pg.4Comitetul ExecutivPresedinteVicepresedinteVicepresedinteTrezorierSecretarMembruMembruModel adeziuneModel de retragereGalerie fotoActivitateActiuni in instantaActiuni sindicaleLegislatieLegiO.G.-uri si H.G.-uriOrdine ale ministrului M.A.I.Contracte, acorduri si regulamenteConventii intrnationalePregatire profesionalaPregatire specialitate MARINAComisiiComisia juridicaModel cerere asistare in coisiile de disciplinaModel cerere asistenta juridicaComsia socialaModele cereri de ajutoareComisia de cenzoriBilantContact
O.M.I.R.A. Nr. 577 din 8 august 2008 privind programul de lucru al politistilor, formele de organizare a acestuia si acordarea repausului saptamanal PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 22 august 2008 ______________________________________________________________________________________ O.M.A.I. Nr. 69 din 28 aprilie 2009 pentru aprobarea Ghidului carierei politistilor si cadrelor militare din Ministerul Administratiei si Internelor PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 12 mai 2009 In temeiul drepturilor garantate de art.6 din Carta Social Europeana, art.41 alin.(5) din Constitutia Romaniei, art.72 din Legea nr.188/ 1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, Cap. 3- Acorduri Colective art.22 - 31 din H.G. nr. 833/2007 privind normele de organizare si functionare a comisiilor paritare si incheierea acordurilor colective. ______________________________________________________________________________________ O.M.A.I. Nr.400/ 2004 privind regimul disciplinar al personalului din Ministerul Administraţiei şi Internelor În temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 604/2003 ______________________________________________________________________________________ O.M.A.I. Nr. 119 din 16 iunie 2011 privind incadrarea in numarul maxim de posturi finantate si in fondurile bugetare aprobate Ministerului Administratiei si Internelor in anul 2011 PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr.430 din 20 iunie 2011 ______________________________________________________________________________________ O.M.A.I. Nr.53 din 2 martie 2010 privind reglementarea unor masuri in domeniul regimului disciplinar al militarilor din Ministerul Administratiei si Internelor PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr.137 din 2 martie 2010 ______________________________________________________________________________________ O.M.A.I. Nr. 104 din 22 aprilie 2010 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante/temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din Ministerul Administraţiei şi Internelor PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr.277 din 28martie 2010 ______________________________________________________________________________________ O.M.A.I. Nr. 110 din 12 mai 2010 pentru aprobarea Instrucţiunii privind planificarea, organizarea, desfăşurarea şi evaluarea pregătirii prin exerciţii a personalului structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr.319 din 14 mai 2010 ______________________________________________________________________________________ O.M.A.I. Nr.152 din 6 iulie 2010 pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 236/2009 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea şi portul uniformelor de poliţie, precum şi a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea poliţiştilor PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr.512 din 20 iulie 2010 ______________________________________________________________________________________ O.M.A.I. Nr.212 din 23 septembrie 2010 al ministrului administraţiei şi internelor privind procedurile de lucru pentru activităţile autorităţilor naţionale competente din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor aferente semnalărilor din Sistemul Informatic Naţional de Semnalări sau Sistemul de Informaţii Schengen PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr.698 din 19 octombrie 2010 _______________________________________________________________________________________ O.M.A.I. Nr.1.432/M.115/237/2620/C/12641/434/140/968 din 2010 al ministrului sănătăţii, al ministrului apărării naţionale, al ministrului administraţiei şi internelor, al ministrului justiţiei, al directorului Serviciului Român de Informaţii, al directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, al directorului Serviciului de Informaţii Externe şi al directorului Serviciului de Protecţie şi Pază pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractuluicadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr.783 din 23 noiembrie 2010 ______________________________________________________________________________________ O.M.A.I. Nr.269 din 13 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare şi evaluare a documentelor de planificare strategică şi planificare bugetară pe programe în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr.869 din 27decembrie 2010 ______________________________________________________________________________________ ORDIN nr.26 din 4 februarie 2011 al ministrului administraţiei şi internelor privind desfăşurarea activităţii de achiziţii publice în cadrul aparatului central al Ministerului Administraţiei şi Internelor PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr.111din 11 februarie 2011 ______________________________________________________________________________________ ORDIN nr.29 din 4 februarie 2011 al ministrului administraţiei şi internelor privind competenţele de achiziţie a produselor şi serviciilor în Ministerul Administraţiei şi Internelor PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr.131din 22 februarie 2011 ______________________________________________________________________________________ ORDIN nr.67 din 1 aprilie 2011al ministrului administraţiei şi internelor privind constituirea Comisiei de dialog social la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr.252 din 11 aprilie 2011 ______________________________________________________________________________________ O.M.A.I. 129 din 23 iunie 2011 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea si desfăsurarea examenului pentru departajare în vederea numirii în functie a personalului ca urmare a aplicării măsurilor de reorganizare institutională la nivelul MAI PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr.252 din 27 iunie 2011 _____________________________________________________________________________________ O.M.A.I. nr.257 din 1 august 2007 privind activitatea de psihologie in Ministerul Internelor si Reformei Administrative PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr.566 din 17 august 2007 _____________________________________________________________________________________ O.M.M.F.P.S nr. 42 din 13 ianuarie 2011 si O.M.F.P. nr. 77 din 14 ianuarie 2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 285/2010privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr.48 din 19 ianuarie 2011 ______________________________________________________________________________________ O.M.A.I. Nr.60 din 02.03.2010 privind organizarea si executarea activitatilor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 148 din 08 martie 2010 ______________________________________________________________________________________ O.M.A.I. Nr. 231 din 24.09.2009 pentru stabilirea criteriilor si condiiilor de închiriere de către Ministerul Administraiei si Internelor, pe perioadă determinată, a unor spaii locative necesare cazării poliistilor si cadrelor militare în activitate. PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 638 din 28 septembrie 2009 ______________________________________________________________________________________ O.M.A.I. Nr.9 din 09.03.2009 privind conditiile de asigurare a asistentei juridice a politistului PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 638 din 28 septembrie 2009 ______________________________________________________________________________________ O.M.A.I. Nr. 665 din 28.11.2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 833 din 11 decembrie 2008 ______________________________________________________________________________________ O.M.A.I. Nr. 307 din 18 decembrie 2009 pentru aprobarea Regulamentului serviciului la bordul navelor apartinand Ministerului Administratiei si Internelor PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 20 din 12 ianuarie 2010 _______________________________________________________________________________________