Sindicatul Politistilor si Personalului Contractual din Baza de Reparatii Nave Braila
Emblema finala sind 1.bmp Nava.bmp Baza.jpg
HomePagina de "RELAXARE"Prezentare - StatutComitetul ExecutivPresedinteVicepresedinteTrezorierSecretarMembruMembruModel adeziuneModel de retragereGalerie fotoActivitateActiuni in instantaActiuni sindicaleBilanţ ContabilLegislatieLegiO.G.-uri si H.G.-uriOrdine ale ministrului M.A.I.Statut, contracte, acorduri si regulamenteConventii intrnationaleContact
C E R E R E Subsemnatul........................................................., C.N.P............................, fiul (fiica) lui .............................. şi al ............................, născut la data de ...../....../........, în localitatea ....................................., judeţul (sectorul) ..........................., domiciliat în localitatea............................., strada..............................., nr......, bloc......., scara......, apartament ......, etaj......., judeţul (sectorul) ............................,telefon.., încadrat în funcţia de ofiţer/agent/pers.contractual/funcţionar public la Baza de Reparaţii Nave Brăila, solicit dobândirea şi înscrierea calităţii de membru al sindicatului începând cu data de ...../...../ 20____ şi implicit oprirea pe ştatul de plată a cotizaţiei lunare. Am luat cunoştinţă de statut, de drepturile şi obligaţiile ce revin membrilor de sindicat potrivit Legii nr.62 privind dialogul social din 10 mai 2011. De asemenea, am luat la cunoştinţă că nu pot face parte din două sau mai multe organizaţii sindicale în acelaşi timp şi mă oblig să respect Statutul S.P.P.C. din B.R.N. Brăila
Emblema finala sind 1.bmp
SINDICATUL POLIŢIŞTLOR ŞI PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN BAZA DE REPARAŢII NAVE BRĂILA ____________________________________________________________ Incinta Docuri nr.1 Brăila www.sppcbrn.ro; e mail contact@sppcbrn.ro;tel:0728282620
Data ......./......./ ....................
Semnatura ...........................................
Domnului preşedinte al Sindicatului Poliţiştilor şi Personalului Contractual din B.R.N. Brăila
Cererea a fost înregistrată cu nr. ................. din ......./....../...................... şi aprobată conform statutului.
A P R O B ________________________________
COMITETUL EXECUTIV
Descarca documentul aici