Sindicatul Politistilor si Personalului Contractual din Baza de Reparatii Nave Braila
Emblema finala sind 1.bmp Nava.bmp Baza.jpg
HomePagina de "RELAXARE"Prezentare - StatutComitetul ExecutivPresedinteVicepresedinteTrezorierSecretarMembruMembruModel adeziuneModel de retragereGalerie fotoActivitateActiuni in instantaActiuni sindicaleBilanţ ContabilLegislatieLegiO.G.-uri si H.G.-uriOrdine ale ministrului M.A.I.Statut, contracte, acorduri si regulamenteConventii intrnationaleContact
C E R E R E


Subsemnatul........................................................., C.N.P............................, fiul (fiica) lui .............................. şi al ............................, născut la data de ...../....../........, în localitatea ....................................., judeţul (sectorul) ..........................., domiciliat în localitatea............................., strada..............................., nr......, bloc......., scara......, apartament ......, etaj......., judeţul (sectorul) ............................,telefon.., încadrat în funcţia de ofiţer/agent/pers.contractual/funcţionar public la Baza de Reparaţii Nave Brăila, solicit retragerea calităţii de membru al sindicatului începând cu data de ...../...../ 20____ .

Emblema finala sind 1.bmp
SINDICATUL POLIŢIŞTLOR ŞI PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN BAZA DE REPARAŢII NAVE BRĂILA
____________________________________________________________
Incinta Docuri nr.1 Brăila
www.sppcbrn.ro; e-mail contact@sppcbrn.ro;tel:0728282620
Data ......./......./ ....................
Semnatura ...........................................
Domnului preşedinte al Sindicatului Poliţiştilor şi Personalului Contractual din B.R.N. Brăila
Cererea a fost înregistrată cu nr. ................. din ......./....../...................... şi aprobată conform statutului.
A P R O B

________________________________
COMITETUL EXECUTIV
Descarca documentul aici